Overige bedrijfssoftware

Boeken over diverse bedrijfssoftware en de toepassing, selectie en implementatie daarvan