Bedrijfssoftware | Gratis boeken over bedrijfssoftware - ICTboekensite.nl

Overige bedrijfssoftware

Business process management

Business process management

Over de toepassing, eigenschappen, selectie en implementatie van BPM oplossingen

Iedere organisatie streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en diensten. Om dat te bereiken is het nodig om alle bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen. Door goed inzicht te hebben in de relaties tussen processen, de onderlinge aansluiting en de verwerking van informatie worden de zwakke plekken in de workflow van de organisatie duidelijk en kan er gewerkt worden aan verbetering. Business process management (BPM) is het werkgebied dat zich hiermee bezighoudt. Als u de mogelijkheden onderzoekt die business process management systemen u bieden voor het bereiken van verbeteringen in uw bedrijfsprocessen, dan helpt dit boek u bij de voorbereidingen op uw BPM project. Lees meer


Contractmanagement software

Contractmanagement software

Over het belang van goed contractbeheer en hoe software u daarbij kan helpen

Iedere zakelijke overeenkomst waarvan de afspraken worden vastgelegd in tekst, is te beschouwen als een contract. Dat kunnen relatief eenvoudige verkoopovereenkomsten zijn of abonnementen op geleverde diensten. Maar ook samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en andere organisaties, met complexe onderlinge afspraken, worden in contracten vastgelegd. Aansprakelijkheid en bewijsbaarheid in geval van geschillen, vaste procedures of wettelijke verplichtingen, spelen hierbij een rol. Iedere organisatie beschikt zodoende over steeds meer contracten, die allemaal nageleefd moeten worden en tijdig opgezegd of verlengd. Lees in dit gratis e-boek hoe contractmanagement software u hierbij helpt. Lees meer


Bekijk ook de boeken over

> ERP software
> Softwareselectie
> IT projecten uitvoeren