Document management (DMS) | Gratis boeken - ICTboekensite.nl

Document management (DMS)

DMS software

DMS software

Heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van document management systemen

Wat is de stand van zaken rondom document management systemen? Welke oplossingen zijn er vandaag en wat biedt de toekomst? Op welke ontwikkelingen kunt u zich voorbereiden? Interessante vragen voor u, zeker als u zich oriënteert op een nieuwe DMS oplossing. Als iemand u antwoord kan geven op die vragen, dan zijn het wel de mensen die dagelijks met het DMS bijltje hakken. In dit boek leest u hun visie op document management systemen. DMS specialisten geven u in dit boek hun visie op DMS, op de belangrijkste recente ontwikkelingen en op de toekomst van document management. Lees meer


DMS software selectie

DMS software selectie

Over de succesfactoren en valkuilen van DMS selectie- en implementatietrajecten

Waarom zijn de geluiden toch zo verschillend als het gaat over de keuze en toepassing van document management software? Waarom lukt het de ene organisatie om zonder problemen om een DMS software selectie uit te voeren en werkend te krijgen, terwijl de andere tandenknarsend van de ene hobbel naar de andere gaat? Lees meer


Document management

Document management

Oplossingen voor de groeiende stroom aan documenten

Iedere organisatie beschikt over documenten. Veel daarvan zijn digitaal, van andere zou het mooi zijn als deze ook digitaal opgeslagen en beheerd zouden kunnen worden. Dit past bij de behoefte van moderne organisaties om zoveel mogelijk digitaal te werken. Een document management systeem (DMS) kan hiervoor zorgen. Lees meer


Contract management software

Contract management software

Over de toepassing, selectie en eigenschappen van software die u helpt bij het beheer van contracten

Uw organisatie beschikt over tientallen, honderden of meer contracten met klanten, toeleveranciers, personeel, enz. Het op tijd naleven van hieruit voortvloeiende rechten en plichten is lastig, juist omdat er zoveel is om bij te houden. Lees in dit gratis e-boek hoe contract management software u hierbij helpt. Lees meer


SharePoint

SharePoint

Over de mogelijkheden en beperkingen van SharePoint bij het verbeteren van interne samenwerking en document management

SharePoint wordt binnen organisaties gebruikt voor het delen van bestanden en als communicatietool, samenwerkingstool en records management applicatie (RMA). Hoewel document management niet het belangrijkste oorspronkelijke doel van SharePoint was, wordt het wel steeds vaker voor documentbeheer gebruikt. Lees meer


Succes met Sharepoint – Piet Vink

Succes met Sharepoint – Piet Vink

Waardevolle praktijkkennis bij de keuze en implementatie van Sharepoint

Sharepoint projecten kunnen hetzelfde lot beschoren zijn als veel andere ICT projecten: zonder een goede voorbereiding en voldoende deskundige kennis over het platform is de kans groot dat het project vertraagt, mislukt of op een ander manier niet het gewenste resultaat oplevert. Hoe u fouten voorkomt, kansen benut en hoe andere organisaties een Sharepoint implementatie succesvol uitgevoerd hebben, leest u in dit boek van Sharepoint specialist Piet Vink. Lees meer