Data management | Gratis boeken - ICTboekensite.nl

Data management boeken

Big data

Big data

Heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van big data

Big Data. Voor wie zich niet verdiept in wat er werkelijk aan de hand is, krijgt al snel de indruk dat er weinig ICT thema’s momenteel belangrijker zijn dan wat vervat is in de twee woorden ‘big’ en ‘data’. Maar wat is er zo bijzonder aan? Data is immers van alle tijden. Zolang er computers bestaan, hebben we de mogelijkheid data te bewaren. Lees meer


Master data management

Master data management

Over de noodzaak van eenduidigheid en optimaal beheer van de belangrijkste data voor uw bedrijfsproces

Master data management betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen, die essentieel zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zit deze zogenaamde stamdata in verschillende systemen, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, boekhouding en productie. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken, is het noodzakelijk dat alle master data hierin eenduidig ligt opgeslagen en met elkaar in verband kan worden gebracht. Lees meer


SharePoint

SharePoint

Over de mogelijkheden en beperkingen van SharePoint bij het verbeteren van interne samenwerking en document management

SharePoint wordt binnen organisaties gebruikt voor het delen van bestanden en als communicatietool, samenwerkingstool en records management applicatie (RMA). Hoewel document management niet het belangrijkste oorspronkelijke doel van SharePoint was, wordt het wel steeds vaker voor documentbeheer gebruikt. Lees meer


Succes met Sharepoint – Piet Vink

Succes met Sharepoint – Piet Vink

Waardevolle praktijkkennis bij de keuze en implementatie van Sharepoint

Sharepoint projecten kunnen hetzelfde lot beschoren zijn als veel andere ICT projecten: zonder een goede voorbereiding en voldoende deskundige kennis over het platform is de kans groot dat het project vertraagt, mislukt of op een ander manier niet het gewenste resultaat oplevert. Hoe u fouten voorkomt, kansen benut en hoe andere organisaties een Sharepoint implementatie succesvol uitgevoerd hebben, leest u in dit boek van Sharepoint specialist Piet Vink. Lees meer