Data management | Gratis boeken - ICTboekensite.nl

Data management boeken

Master data management

Master data management

Over de noodzaak van eenduidigheid en optimaal beheer van de belangrijkste data voor uw bedrijfsproces |

Master data management betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen, die essentieel zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zit deze zogenaamde stamdata in verschillende systemen, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, boekhouding en productie. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken, is het noodzakelijk dat alle master data hierin eenduidig ligt opgeslagen en met elkaar in verband kan worden gebracht. Lees verder