IT beheer | Gratis boeken - ICTboekensite.nl

IT beheer

Extended software lifecycle management

Extended software lifecycle management

Over de levenscyclus van software en uw verantwoordelijkheid voor de continuïteit van uw organisatie

Software heeft steeds meer invloed op de continuïteit van uw bedrijfsprocessen en daarmee op het functioneren van uw organisatie. Relevant zijn daarom de vragen wie verantwoordelijk is voor het goed blijven functioneren van die software en wanneer de verantwoordelijkheid overgaat van de leverancier op u. In het boekje ‘Extended software lifecycle management’ leest u hoe u risico’s mijdt. Lees meer