HRM software | Gratis boeken - ICTboekensite.nl

HRM software

HRM software

HRM software

Heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van HRM software

Wat is HRM software eigenlijk en wat maakt het zo belangrijk voor de HRM processen in uw organisatie? Hoe past u HRM systemen toe en wat zijn de voordelen en nadelen ervan? Welke mogelijkheden biedt webbased HRM, ofwel HRM in de cloud? En wat kunt u verwachten van mobile HRM systemen? De antwoorden op deze vragen leest u in dit boekje, dat het ICT informatiecentrum heeft samengesteld als introductie op het onderwerp HRM software. Daarmee is dit boekje een goed begin van ieder selectietraject van deze software. Lees meer


HRM software selectie

HRM software selectie

Over de succesfactoren en valkuilen van HRM selectie- en implementatietrajecten

Met een goede voorbereiding, voldoende kennis van uw bedrijfsproces en genoeg deskundigheid over de mogelijkheden van HRM software kunnen selectie- en implementatietrajecten van HRM systemen probleemloos verlopen. Kunnen, want er zijn ook valkuilen die, mits niet tijdig vermeden, uw selectie- en implementatietraject flink kunnen dwarsbomen. Lees meer


ESS & MSS

ESS & MSS

Over wat de keuze bepaalt voor employee self service en management self service bij de selectie van HRM software

Als u zich oriënteert op nieuwe HRM systemen, komt u voor de keuze te staan welke rollen employee self service (ESS) en management self service (MSS) daarbij gaan spelen. Maar wat is het eigenlijk? Lees meer