HRM software - ICTboekensite.nl

HRM software

HRM software selectie

HRM software selectie

Over de succesfactoren en valkuilen van HRM selectie- en implementatietrajecten | Met een goede voorbereiding, voldoende kennis van uw bedrijfsproces en genoeg deskundigheid over de mogelijkheden van HRM software kunnen selectie- en implementatietrajecten van HRM software probleemloos verlopen. Kunnen, want er zijn ook valkuilen die, mits niet tijdig vermeden, uw Lees meer

ESS & MSS

ESS & MSS

Over wat de keuze bepaalt voor employee self service en management self service bij de selectie van HRM software | Als u zich oriënteert op nieuwe HRM software, komt u voor de keuze te staan welke rollen employee self service (ESS) en management self service (MSS) daarbij gaan spelen. Maar Lees meer

HRM software

HRM software

Heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van HRM software | Wat is HRM software eigenlijk en wat maakt het zo belangrijk voor de HRM processen in uw organisatie? Hoe past u HRM systemen toe en wat zijn de voordelen en nadelen ervan? Welke mogelijkheden Lees meer
ICT nieuwsbrief
De ICT nieuwsbrief informeert u tweewekelijks over het meest relevante ICT nieuws, ontwikkelingen en gratis publicaties van het ICT informatiecentrum. Meer dan 12.000 ICT (mee)beslissers lezen de nieuwsbief al. Blijf ook op de hoogte en meld u aan.