Data en datagedreven worden

Boeken over data en datagedreven werken en de toepassing, selectie en implementatie van dataoplossingen