Master data maangement | Wat is het? - ICTboekensite.nl

Master data management

Wat is master data management en hoe gaat u goed om met de belangrijkste data in uw organisatie.

master data management
  • Hoe u op de slimste manier belangrijke data beheert.
  • Over de waarde ervan voor uw bedrijfsproces.
  • Inclusief tweewekelijks nieuws.

 

OP WELK MAILADRES WILT U DIT E-BOEK ONTVANGEN?

 

Waarom dit e-boek lezen?

Master data management betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen, die essentieel zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zit deze zogenaamde stamdata in verschillende systemen, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, boekhouding en productie. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken, is het noodzakelijk dat alle master data hierin eenduidig ligt opgeslagen en met elkaar in verband kan worden gebracht. Master data management (MDM) streeft dat doel na.Iedere organisatie die meer dan één systeem gebruikt waarin data over (dezelfde) mensen, dingen en plaatsen opgeslagen is en voor een optimale bedrijfsvoering constistentie van deze data nastreeft, zal daarvoor een oplossing moeten implementeren. Dat kan een ERP systeem zijn, maar er zijn ook andere oplossingen om master data op één centrale plek binnen de organisatie te beheren.

Wat is master data management?
Dit boek legt managers en (mee)beslissers over ICT toepassingen uit wat master data is, wat de noodzaak van goed master data management is en wat de gevaren voor de bedrijfsvoering zijn als een MDM oplossing ontbreekt en losse systemen niet kunnen samenwerken. U leest wat uw keuze uit MDM oplossingen bepaalt, wat de rol van een ERP systeem kan zijn en welke varianten er zijn in de aanpak van master data management. Ook de relatie tussen MDM en business intelligence (BI) komt ook aan de orde, evenals verschillen en overeenkomsten tussen product information management (PIM) en MDM. Hoe de invoering van MDM een leerproces voor uw organisatie is, wordt stap voor stap uitgelegd. Tot slot worden ook trends en juridische aspecten van master data management behandeld. Ofwel, een boek dat u laat kennismaken met alle facetten van master data en master data management en u dat helpt bij het bepalen van de noodzaak het MDM van uw organisatie onder de loep te nemen en te verbeteren.

Download dit gratis e-boek