Juridische aspecten van ICT projecten - ICTboekensite.nl

Juridische aspecten van ICT projecten

Wat u moet weten over opdrachten, rechten, verplichtingen en contracten. De kleine lettertjes bij automatiseringsprojecten

Juridische aspecten van ICT projecten

 

OP WELK MAILADRES WILT U DIT E-BOEK ONTVANGEN?

 

Waarom dit e-boek lezen?

Het is in IT projecten zoals met alles dat op rolletjes loopt: zo lang het goed gaat, is het eenvoudig en spelen juridische aspecten ogenschijnlijk nauwelijks een rol. U zult er dan weinig van merken of een afspraak niet goed op papier staat en of er rechten en plichten niet worden nagekomen.

Helaas loopt het in IT projecten heel vaak niet op rolletjes. Vroeg of laat doet er zich altijd wel een moment voor dat er iets niet gaat, zoals u dat wenste. De planning en oplevering lopen uit. De oplossing werkt niet, zoals u afgesproken dacht te hebben. De leverancier doet niet waar u recht op meent te hebben. De factuur is hoger dan u afgesproken had. Uw data is zoek, evenals de provider. Uw softwareleverancier stelt u aansprakelijk voor de gevolgen van gerommel in zijn software. U ontdekt kleine lettertjes die nadelig voor u uitpakken. Als u dan geen afspraken heeft gemaakt, geen beroep kunt doen op goede contracten en niet precies weet wat uw rechten en plichten zijn, gaat u een lastig traject tegemoet.

Los van de tijd, de energie en het geld dat het traject u kost, brengt deze situatie ook andere gevaren met zich mee. Uw bedrijfsprocessen kunnen er hinder van ondervinden, met alle operationele, commerciële en financiële gevolgen van dien. De conclusie is dan ook helder: weet waar u met een IT project aan begint, ken de juridische aspecten ervan voordat u verplichtingen aangaat en zorg altijd voor sluitende overeenkomsten. Hoe groot of klein uw project of organisatie ook is, als u bij aanvang van uw project alles goed regelt, vergroot u de kans dat zowel uw project als de gebruiksperiode daarna succesvol verloopt. Om u inzicht te geven in de belangrijkste juridische aspecten van IT projecten, stelde het ICT informatiecentrum dit boekje samen in samenwerking met een specialist op dit gebied, IT jurist.
Download dit gratis e-boek