Data science design patterns

  • Leidraad bij het bouwen van succesvolle beslissingsondersteunende systemen voor bedrijven.
  • Over de theorie en praktijk van data science en data analytics en de toepassingen ervan.
  • Hoe data science helpt inkomsten te vergroten, kosten te verlagen en risico’s te verminderen.
  • Lees dit boek als u data science wil gaan toepassen in uw organisatie.