Softwarelicenties en open source - ICTboekensite.nl

Softwarelicenties en open source

Wat u moet weten over de rechten en plichten, mogelijkheden en onmogelijkheden en juridische consequenties van de keuze voor softwarelicenties en open source bedrijfssoftware

Softwarelicenties en open source

 

OP WELK MAILADRES WILT U DIT E-BOEK ONTVANGEN?

 

Waarom dit e-boek lezen?

Wat koopt u als u software aanschaft? En hoe is het met uw rechten en plichten als u gebruik maakt van ‘gratis’ open source software? Aan de keuze van software zitten wat juridische aspecten. Verkeerde contracten, niet bevestigde afspraken en onduidelijke documenten breken u vaak niet in de beginfase op, maar pas veel later. Inderdaad, als het te laat is. In dit boek leest u alles over licenties en hoe u de keuze en het gebruik van software in goede banen leidt.

Software mag alleen worden gebruikt zoals in de licentie is vastgelegd. Veel licenties zijn nogal restrictief met betrekking tot de rechten op herdistributie, wijziging en reverse engineering die een gebruiker krijgt. Omdat software auteursrechtelijk beschermd is, moet de auteur van een computerprogramma toestemming geven aan derden voordat deze de software mogen installeren of distribueren. Dit heet een licentie. Er zijn maar weinig beperkingen op wat in een licentie kan worden afgesproken. Wanneer een software gebruiker gebonden is aan de licentie is deze daarentegen vaak wel aan beperkingen onderhevig.

Veel licenties -met name licenties voor commercieel ontwikkelde software- zijn nogal restrictief met betrekking tot de rechten op herdistributie, wijziging en reverse engineering die een gebruiker krijgt. Zelfs het maken van een reservekopie of backup wordt vaak aan banden gelegd. Zogeheten open source software daarentegen geeft de gebruiker een veel groter aantal mogelijkheden tot gebruik van de software.

In dit boek leest u meer over de juridische aspecten van het gebruiken van software. Soms bindt u zich voor vele jaren aan een software oplossing of een leverancier en kunt u daar achteraf spijt van krijgen. Dit boek verkleint de kans op die situatie.

Download dit gratis e-boek