Product information management (PIM) - ICTboekensite.nl

Product information management (PIM)

Over de toepassing en keuze van PIM systemen en het commerciële belang van consistente productinformatie

Product information management (PIM)

 

OP WELK MAILADRES WILT U DIT E-BOEK ONTVANGEN?

 

Waarom dit e-boek lezen?

Als uw organisatie te maken heeft met veel producten of veel productgegevens, dan laat dit boekje u kennismaken met de oplossingen die product information management (PIM) daarvoor biedt. U krijgt uitleg over wat PIM is, wat het kan en wat het kost. U leest waarop u moet letten bij de keuze van een PIM systeem, wat de valkuilen daarbij zijn en welke adviezen u ter harte moet nemen. Ook worden de belangrijkste aanbieders van PIM systemen genoemd.

Aan ieder product zijn allerlei soorten kenmerken en eigenschappen verbonden. Per product wordt dat alleen maar steeds meer, zeker als dat niet alleen beperkt blijft tot de technische gegevens, maar ook gaat om logistieke en commerciële informatie. Naar mate het aantal producten bij een organisatie toeneemt en informatie over deze producten op meer plaatsen beschikbaar moet zijn (denk aan websites, technische documentatie, promotiemateriaal, enz.), wordt het lastig – en meestal zelfs onmogelijk – om alle gegevens over alle producten op een betrouwbare manier te beheren. Product information management (PIM) biedt hier een oplossing voor. De bijbehorende software wordt aangeduid als een PIM systeem.

Belangrijke eigenschap van een PIM systeem is dat het overkoepelend is voor alle onderliggende applicaties die van de productgegevens gebruik maken. Die verwevenheid met andere, bestaande ICT oplossingen kan de implementatie van een PIM oplossing complex maken en stelt hoge eisen aan keuze van de juiste oplossing en de beslissingen die in het selectie- en implementatietraject gemaakt moeten worden.

Mocht u deze PIM oplossing overwegen, dan helpt dit boekje u hopelijk bij alle keuzes die u wilt en moet maken

Download dit gratis e-boek