Online software - ICTboekensite.nl

Online software

Heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van online bedrijfssoftware

Online software

 

OP WELK MAILADRES WILT U DIT E-BOEK ONTVANGEN?

 

Waarom dit e-boek lezen?

Waarom heeft de ene organisatie baat bij online softwareoplossingen en kiest een andere nog steeds heel gemotiveerd voor software binnen de eigen bedrijfsmuren? Welke overwegingen liggen daaraan ten grondslag? En welke inzichten zijn voor u van belang als u nu ook voor het dilemma staat om wel of niet te kiezen voor een online softwareoplossing? Met dit boekje willen wij u helpen bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

Een aantal jaren geleden was het voor veel organisaties nog beangstigend om voor bedrijfssoftware met de bijbehorende, bedrijfsgebonden data gebruik te maken van internet. Online software was toen nog geen gemeengoed, de onzekerheid over de veiligheid won het nog vaak van het vertrouwen in de technologie. Die tijden zijn inmiddels veranderd. Tegenwoordig gaat het over SaaS, ‘de cloud’ en ASP oplossingen, bankiert nagenoeg ieder bedrijf via internet, regelen we ook allerlei andere vertrouwelijke zaken online en is beveiliging van eigen data geen issue meer. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor online softwareoplossingen voor relatiebeheer (CRM), boekhouding, ERP, HRM of welke bedrijfssoftware dan ook. Veel organisaties maken dus al een keuze voor ‘online’, maar veel organisaties ook niet . . .

Wij vroegen diverse softwarespecialisten om hun visie op online software. In dit boek leest u die visies. U krijgt inzicht in hun kijk op de belangrijk-ste recente ontwikkelingen rondom online software en leest hun voor-spellingen over de toekomst ervan. Uiteraard zo objectief mogelijk, maar ook deels gekleurd door eigenbelang. Want behalve dat alle software-specialisten hun deskundige blik hebben op online software, hebben zij als leverancier van softwareoplossingen ook een commercieel belang.

Toch is dit boek niet samengesteld met het doel om reclame te maken voor deze softwareleveranciers. Het feit dat wij bedrijfsnamen, product-namen en websites noemen is om u de context te verduidelijken waarin visies tot stand komen. Om een reëel beeld op de online softwaremarkt te krijgen, moet u de boodschapper van een visie kennen, vinden wij.

Download dit gratis e-boek