Juridische aspecten van een IT project | Gratis boeken -ICTboekensite.nl

Juridische aspecten

Zo voldoet u aan AVG/GDPR

Zo voldoet u aan AVG / GDPR

Over wat nieuwe Europese wetgeving betekent voor uw ICT oplossingen en de omgang met persoonsgegevens

In mei 2018 verandert er van alles aan de manier waarop u moet omgaan met persoonsgegevens. Dan treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. De wetgeving kan grote gevolgen hebben voor de ICT oplossingen die u gebruikt voor CRM, HRM, administratie of document management. Lees meer


Juridische aspecten van ICT projecten

Juridische aspecten van ICT projecten

Wat u moet weten over opdrachten, rechten, verplichtingen en contracten. De kleine lettertjes bij automatiseringsprojecten.

Het is in ICT projecten zoals in iedere relatie tussen klant en leverancier: zo lang het goed gaat spelen juridische aspecten ogenschijnlijk nauwelijks een rol. U zult er dan weinig van merken of een afspraak niet goed op papier staat en of er rechten en plichten niet worden nagekomen. Om u inzicht te geven in de belangrijkste juridische aspecten van IT projecten, stelde het ICT informatiecentrum dit boekje samen. We kregen daarbij hulp van de IT-jurist, specialist op dit gebied.
Lees meer


Contractmanagement software

Contract management software

Over het belang van goed contractbeheer en hoe software u daarbij kan helpen

Iedere zakelijke overeenkomst waarvan de afspraken worden vastgelegd in tekst, is te beschouwen als een contract. Dat kunnen relatief eenvoudige verkoopovereenkomsten zijn of abonnementen op geleverde diensten. Maar ook samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en andere organisaties, met complexe onderlinge afspraken, worden in contracten vastgelegd. Aansprakelijkheid en bewijsbaarheid in geval van geschillen, vaste procedures of wettelijke verplichtingen, spelen hierbij een rol. Iedere organisatie beschikt zodoende over steeds meer contracten, die allemaal nageleefd moeten worden en tijdig opgezegd of verlengd. Lees in dit gratis e-boek hoe contractmanagement software u hierbij helpt. Lees meer


Cloud

Cloud

Deskundig en praktisch juridisch advies

Cloud computing. Software as a Service. Application Service Provider (ASP). Hoe u het ook wilt noemen, het is niet meer weg te denken. Cloud computing heeft vele voordelen en neemt dan ook sterk toe in populariteit. Er is echter veel onduidelijkheid over de risico’s: van privacyschendingen tot snuffelende overheidsinstanties en van beschikbaarheidsgaranties tot het meenemen van data bij faillissement. Lees meer


Cookies

Cookies

Deskundig en praktisch juridisch advies

De cookiewet is een feit, maar wat betekent deze complexe en onduidelijke wet nu in de praktijk? Gaat het werkelijk om élk cookie, of toch alleen om privacyschendende cookies? Mag Google Analytics nu ook niet meer? En wie moet toestemming vragen voor het cookie dat uw Facebook-Like-knopje plaatst? Lees meer


Hosting

Hosting

Deskundig en praktisch juridisch advies

Websites of diensten hosten wordt steeds populairder, maar kent heel wat bijzondere wet- en regelgeving waarmee men rekening moet houden. Het niet-naleven van deze soms complexe wetgeving kan de rechtspositie van de hoster of dienstverlener ernstig verzwakken. Het is dus zaak dat u zorgt dat u uw zaken op orde hebt. Lees meer


Overview IT-recht – versie 2016, tweede druk

Overview IT-recht – versie 2016, tweede druk

De IT-jurist bundelt de belangrijkste juridische aspecten van IT-projecten

IT vraagt om een multidisciplinaire aanpak. In elke fase van een IT-traject, zoals ontwikkeling, exploitatie en gebruik moeten partijen uit verschillende disciplines een bijdrage leveren en met elkaar samenwerken voor het beste resultaat. In de praktijk is dat vaak niet haalbaar voor een IT-onderneming of een organisatie, die te maken heeft met IT. De IT-jurist heeft verschillende competenties in huis, niet alleen ICT recht, maar ook IT en informatiebeveiliging. Lees meer


Software

Software

Deskundig en praktisch juridisch advies

Software is ongrijpbaar, maar ook juridisch is software lastig te duiden. Tot hoe ver strekt het auteursrecht op software, en is octrooi mogelijk? Wat mag er wel en niet in een softwarelicentie? En wat moet u kiezen: open source of uw broncode strikt geheim houden? Of maakt dat niet uit als u de software als service gaat aanbieden? Lees meer


Webwinkels

Webwinkels

Deskundig en praktisch juridisch advies

Webwinkels worden steeds populairder, maar kennen heel wat bijzondere wet- en regelgeving waar zij rekening mee moeten houden. Het niet naleven van deze soms complexe wetgeving kan de rechtspositie van de winkelier of dienstverlener ernstig verzwakken. Het is dus zaak dat u zorgt dat u uw zaken op orde hebt. Lees meer