Juridische aspecten van een IT project | Gratis boeken -ICTboekensite.nl

Juridische aspecten

Zo voldoet u aan AVG/GDPR

Zo voldoet u aan AVG / GDPR

Over wat nieuwe Europese wetgeving betekent voor uw ICT oplossingen en de omgang met persoonsgegevens

In mei 2018 verandert er van alles aan de manier waarop u moet omgaan met persoonsgegevens. Dan treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. De wetgeving kan grote gevolgen hebben voor de ICT oplossingen die u gebruikt voor CRM, HRM, administratie of document management. Lees meer


Juridische aspecten van ICT projecten

Juridische aspecten van ICT projecten

Wat u moet weten over opdrachten, rechten, verplichtingen en contracten. De kleine lettertjes bij automatiseringsprojecten.

Het is in ICT projecten zoals in iedere relatie tussen klant en leverancier: zo lang het goed gaat spelen juridische aspecten ogenschijnlijk nauwelijks een rol. U zult er dan weinig van merken of een afspraak niet goed op papier staat en of er rechten en plichten niet worden nagekomen. Om u inzicht te geven in de belangrijkste juridische aspecten van IT projecten, stelde het ICT informatiecentrum dit boekje samen. We kregen daarbij hulp van de IT-jurist, specialist op dit gebied.
Lees meer


Contractmanagement software

Contract management software

Over het belang van goed contractbeheer en hoe software u daarbij kan helpen

Iedere zakelijke overeenkomst waarvan de afspraken worden vastgelegd in tekst, is te beschouwen als een contract. Dat kunnen relatief eenvoudige verkoopovereenkomsten zijn of abonnementen op geleverde diensten. Maar ook samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en andere organisaties, met complexe onderlinge afspraken, worden in contracten vastgelegd. Aansprakelijkheid en bewijsbaarheid in geval van geschillen, vaste procedures of wettelijke verplichtingen, spelen hierbij een rol. Iedere organisatie beschikt zodoende over steeds meer contracten, die allemaal nageleefd moeten worden en tijdig opgezegd of verlengd. Lees in dit gratis e-boek hoe contractmanagement software u hierbij helpt. Lees meer