HRM software - ICTboekensite.nl

HRM software

HRM software

Heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van HRM software |

Wat is HRM software eigenlijk en wat maakt het zo belangrijk voor de HRM processen in uw organisatie? Hoe past u HRM systemen toe en wat zijn de voordelen en nadelen ervan? Welke mogelijkheden biedt webbased HRM, ofwel HRM in de cloud? En wat kunt u verwachten van mobile HRM software? De antwoorden op deze vragen leest u in dit boekje, dat het ICT informatiecentrum heeft samengesteld als introductie op het onderwerp HRM software. Daarmee is dit boekje een goed begin van ieder selectietraject van deze software.

Belangrijke thema’s rond HRM software zijn employee self service (ESS) en management self service (MSS). Over deze onderwerpen heeft het ICT informatiecentrum een apart boekje samengesteld. U ontvangt dit als onderdeel van gratis HRM box of u kunt het los bestellen op ICTboekensite.nl.

Wij wensen u alle succes toe bij het optimaal toepassen van HRM software in uw organisatie!

ZO ONTVANGT U DIT BOEK GRATIS

Dit boek is onderdeel van de HRM software box*. Zoekt u nieuwe HRM software of start u een HRM software project, dan kunt u de HRM software box gratis aanvragen. Bent u nog niet zover, bekijk dan de whitepapers over dit onderwerp. Deze zijn direct voor u beschikbaar.
 

           
 
* De HRM software box combineert alle boeken, checklists, overzichten en andere media van het ICT informatiecentrum over HRM software en de selectie daarvan, aangevuld met op uw project gerichte informatie over HRM software oplossingen. Lees meer over de HRM software box.