Contractmanagement software - ICTboekensite.nl

Contractmanagement software

Over het belang van goed contractbeheer en hoe software u daarbij kan helpen

Contract management software

 

OP WELK MAILADRES WILT U DIT E-BOEK ONTVANGEN?

 

Waarom dit e-boek lezen?

Iedere zakelijke overeenkomst waarvan de afspraken worden vastgelegd in tekst, is te beschouwen als een contract. Dat kunnen relatief eenvoudige verkoopovereenkomsten zijn of abonnementen op geleverde diensten. Maar ook samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en andere organisaties, met complexe onderlinge afspraken, worden in contracten vastgelegd. Aansprakelijkheid en bewijsbaarheid in geval van geschillen, vaste procedures of wettelijke verplichtingen, spelen hierbij een rol. Iedere organisatie beschikt zodoende over steeds meer contracten, die allemaal nageleefd moeten worden en tijdig opgezegd of verlengd.

In de contracten zijn wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in omschrijvingen, gekoppeld aan begintijden, eindtijden en opzegtermijnen. Zodra u deze informatie in uw werkprocessen nodig heeft, moet u daar snel over kunnen beschikken. Daarnaast moeten aanpassingen zo eenvoudig mogelijk zijn. En dat geldt ook voor het bijhouden van de verschillende versies, zeker als daar verschillende personen in uw organisatie bij betrokken zijn. Met contractmanagement software is dat eenvoudig realiseerbaar. Daarmee beheert u uw contracten en beschikt u op ieder moment over de juiste, actuele informatie over de afspraken die u gemaakt heeft.

In dit boekje van het ICT informatiecentrum maakt u kennis met contractmanagement software. Dankzij kennis en informatie van verschillende specialisten op dit gebied, krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden hiervan. Wellicht ontdekt u nu ook de noodzaak of wenselijkheid om in uw bedrijf van deze software gebruik te maken.

Als u een oplossing zoekt of advies hierover wenst, neemt u dan gerust even contact ons op. Dan zit u waarschijnlijk snel op het juiste spoor.

Download dit gratis e-boek