Product information management - PIM Archieven - ICTboekensite.nl

All posts in Product information management – PIM

Product information management (PIM)

Reacties uitgeschakeld voor Product information management (PIM)
Over de toepassing en keuze van PIM systemen en het commerciële belang van consistente productinformatie

Product information management (PIM)

 
 
Gratis e-boek
 
 

Waarom dit e-boek lezen?

Aan ieder product zijn allerlei soorten kenmerken en eigenschappen verbonden. Per product wordt dat alleen maar steeds meer, zeker als dat niet alleen beperkt blijft tot de technische gegevens, maar ook gaat om logistieke en commerciële informatie. Naar mate het aantal producten bij een organisatie toeneemt en informatie over deze producten op meer plaatsen beschikbaar moet zijn (denk aan websites, technische documentatie of promotiemateriaal), wordt het lastig om alle gegevens over alle producten op een betrouwbare manier te beheren. PIM software biedt hiervoor een oplossing. PIM staat daarbij voor product informatie (of information) management.

Belangrijke eigenschap van een PIM systeem is dat het overkoepelend is voor alle onderliggende applicaties die van de productgegevens gebruik maken. Het is dan ook vergelijkbaar met master data management, dat zich breder richt op de consistentie van de belangrijkste data in het bedrijfsproces.

De verwevenheid met andere, bestaande ICT oplossingen kan de implementatie van een PIM oplossing complex maken en stelt hoge eisen aan keuze van de juiste oplossing en de beslissingen die in het selectie- en implementatietraject gemaakt moeten worden. Als uw organisatie te maken heeft met veel producten of veel productgegevens, dan laat dit boekje u kennismaken met de oplossingen die product information management daarvoor biedt. U krijgt uitleg over wat PIM is, wat het kan en wat het kost. U leest waarop u moet letten bij de keuze van een PIM systeem, wat de valkuilen daarbij zijn en welke adviezen u ter harte moet nemen.

Wij wensen u professioneel, betrouwbaar, flexibel en consistent beheer van uw productdata toe en hopen dat dit boekje daaraan een bijdrage levert.

 
 
Gratis e-boek