ICT projecten Archieven - ICTboekensite.nl

All posts in ICT projecten

Handboek Softwareselectie

Reacties uitgeschakeld voor Handboek Softwareselectie
Stappenplan bij het vinden, selecteren en implementeren van bedrijfssoftware

Handboek Softwareselectie
 • Weet wat belangrijk is bij de selectie en implementatie.
 • Organiseer uw softwareproject zodat u geen fouten maakt.
 • Onmisbare adviezen, tips en checklists.
 • Maak betere keuzes over ERP, CRM, HRM, DMS, WMS, TMS, BI en andere bedrijfssoftware.
 • Al vele jaren het meest gebruikte boek bij softwareselectie.
 • Dit boek is onderdeel van de gratis bedrijfssoftware box

Waarom dit e-boek lezen?

Het aanbod van bedrijfssoftware is groot. Verschillen zijn niet altijd direct duidelijk en leveranciers benadrukken specifieke eigenschappen van de softwareoplossing, waarvan het lastig is om de waarde ervan voor uzelf goed in te schatten. Vaak is er bij de organisatie nog geen goed beeld over welke oplossing er nu precies gezocht wordt, ontbreekt het aan een goed plan of zijn de uitgangspunten totaal verkeerd. Het is dan ook geen verrassing dat veel selectietrajecten niet leiden tot een goede oplossing. De helft mislukt in min of meerdere mate. Met een goede voorbereiding en een doordachte, gestructureerde aanpak van het selectietraject, vergroot u de kans op goede keuzes. Hoe u dat doet, leest u in dit Handboek Softwareselectie. Samen met de andere boeken van het ICT informatiecentrum biedt het Handboek u essentiële kennis voor het goed en verstandig selecteren van ERP, CRM, HRM, BI, DMS of andere bedrijfssoftware en het uitvoeren van uw project.

De keuze en implementatie van nieuwe bedrijfssoftware is niet alleen complex vanwege de structuur, organisatie en visie die dit IT project vraagt. Ook de keuze uit heel veel oplossingen en leveranciers is lastig. Veel softwareprojecten mislukken dan ook, omdat ergens in het selectie- en implementatietraject fouten worden gemaakt. Meestal zijn die onnodig. Zo worden er belangrijke stappen in de selectiefase overgeslagen, is er te weinig kennis over de mogelijkheden van de nieuwe software of bestaat er in de organisatie onenigheid over de te volgen koers. Het belooft ook weinig goeds als adviseurs blindelings worden gevolgd, de oude software model staat voor de nieuwe oplossing, een externe partij een niet-objectieve selectie voor u doet, er niet goed is nagedacht over het doel van de nieuwe software of als er in de organisatie van het project grote fouten worden gemaakt. Als gezegd; onnodig. Want met een goede voorbereiding en voldoende eigen kennis over hoe de keuze van bedrijfssoftware in zijn werk gaat, is de kans op een succesvol IT project aanzienlijk groter.

Voor wie bedoeld?
Met dit Handboek Softwareselectie biedt het ICT informatiecentrum u een leidraad bij het doordacht en gestructureerd uitvoeren van het selectie-traject. U maakt kennis met de belangrijkste aspecten van het selecteren van bedrijfssoftware. Daarbij maakt het niet veel uit of het gaat om CRM, ERP, DMS, BI, HRM, WMS of financiële of logistieke software. Ook is het niet van belang of uw organisatie groot of klein is. De weg om tot een goede keuze te komen, is voor iedere organisatie vergelijkbaar. Met dit boek kunt u selectie-trajecten beter begeleiden, begrijpt u externe deskundigen beter en neemt u uiteindelijk een betere beslissing. Precies waar het u en ons om gaat!

Dit boek is de theorie. De praktijk kent nog heel veel andere situaties waarvoor u een oplossing moet zien te vinden. Laat u daarom tijdig helpen, inspireren en informeren door de informatiepartners van het ICT informatiecentrum of andere softwarespecialisten. Hun deskundigheid en praktijkkennis leveren u veel informatie en nieuwe inzichten op. Dit handboek heeft al tienduizenden organisaties geholpen bij het uitvoeren van hun softwareproject. Wij hopen dat het die waarde voor uw organisatie ook heeft. Een goed en succesvol softwareproject toegewenst!

Dit boek is onderdeel van de gratis bedrijfssoftware box

De praktijk van softwareprojecten

Reacties uitgeschakeld voor De praktijk van softwareprojecten

Wat u kunt leren van succesvolle implementaties |

Software is er in verschillende vormen. Bijna overal zit tegenwoordig wel een stukje software in, behalve dan in de mens, maar wellicht komt dat ook nog wel eens. Dit boek beperkt zich tot bedrijfssoftware. In een aantal artikelen geven auteurs van verschillende softwareleveranciers op uitnodiging van ICT Informatiecentrum weer hoe organisaties kunnen komen tot een verantwoorde aanschaf van software als CRM, ERP, CMS, Business Intelligence. Lees meer

Juridische aspecten van ICT projecten

Reacties uitgeschakeld voor Juridische aspecten van ICT projecten
Wat u moet weten over opdrachten, rechten, verplichtingen en contracten. De kleine lettertjes bij automatiseringsprojecten

Juridische aspecten van ICT projecten
 • De belangrijkste adviezen over juridische aspecten van ICT projecten.
 • Bij aanvang van uw ICT project alles juridisch goed regelen.
 • Kennis uit de praktijk, direct toepasbaar.
 • Gratis en vrijblijvend, via onze ICT boekensite direct in uw mailbox.

 
 
Gratis e-boek
 
 

Waarom dit e-boek lezen?

Het is in ICT projecten zoals in iedere relatie tussen klant en leverancier: zo lang het goed gaat spelen juridische aspecten ogenschijnlijk nauwelijks een rol. U zult er dan weinig van merken of een afspraak niet goed op papier staat en of er rechten en plichten niet worden nagekomen.

Helaas loopt het in ICT projecten heel vaak niet op rolletjes. Vroeg of laat doet er zich altijd wel een moment voor dat er iets niet gaat, zoals u dat wenste. De planning en oplevering lopen uit. De oplossing werkt niet zoals u afgesproken dacht te hebben. De leverancier doet niet waar u recht op meent te hebben. De factuur is hoger dan u afgesproken had. Uw data is zoek, evenals de provider. Uw softwareleverancier stelt u aansprakelijk voor de gevolgen van uw ‘gerommel’ in zijn software. Of u ontdekt dat ‘kleine lettertjes’ onterecht en onvoorzien nadelig voor u uitpakken. Als u dan geen goede afspraken heeft gemaakt, geen beroep kunt doen op doordachte contracten en niet precies weet wat uw rechten en plichten zijn, gaat u een lastig traject tegemoet.

Los van de tijd, de energie en het geld dat het traject u kost, brengt deze situatie ook een ander gevaar met zich mee. Uw bedrijfsprocessen kunnen er hinder van ondervinden, met alle operationele, commerciële en financiële gevolgen van dien. De conclusie is dan ook helder: weet waar u met een ICT project aan begint, ken de juridische aspecten ervan voordat u verplichtingen aangaat en zorg altijd voor sluitende overeenkomsten. Hoe groot of klein uw project of organisatie ook is, als u bij aanvang van uw project alles goed regelt, vergroot u de kans dat zowel uw project als de gebruiksperiode daarna succesvol verlopen.

Om u inzicht te geven in de belangrijkste juridische aspecten van IT projecten, stelde het ICT informatiecentrum dit boekje samen. We kregen daarbij hulp van de IT-jurist, specialist op dit gebied. Zij ervaren dagelijks de complexiteit van ICT projecten en de juridische impact die dat heeft op overeenkomsten tussen alle betrokken partijen. Achterin dit boekje en op de website it-jurist.nl leest u meer over hun activiteiten. Wij danken hen voor het delen van hun kennis en kunde met u.

 
 
Gratis e-boek

Haal alles uit uw softwareprojecten

Reacties uitgeschakeld voor Haal alles uit uw softwareprojecten
Eyeopeners en praktische adviezen over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware

Haal alles uit uw softwareprojecten
 • Ken de goede en slechte beslissingen in uw softwareproject.
 • Praktijksituaties die u wilt voorkomen.
 • inspiratie om het maximale uit uw softwareproject te halen
 • Gratis en vrijblijvend, direct in uw mailbox.

 
 
Gratis e-boek
 
 

Waarom dit e-boek lezen?

De implementatie van bedrijfssoftware wordt traditioneel beschouwd als een technische aangelegenheid. De IT afdeling leidt het project en de focus is gericht op techniek. Standaardisatie, steeds betere hard- en software en de vele ontwikkelingen rondom cloud computing hebben van de techniek inmiddels een stabielere factor gemaakt. Daarmee zijn de oorzaken van het mislukken van softwareprojecten al enige jaren geleden verschoven van technische naar menselijke aspecten. Deze zogenaamde ‘human factors’ blijken vandaag de dag nog altijd het verschil te kunnen maken tussen succesvolle en mislukte projecten op het gebied van bedrijfssoftware.

Leveranciers en gebruikers van bedrijfssoftware hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met de invoering van nieuwe systemen. Desondanks wordt nog altijd een groot deel van alle softwareprojecten niet binnen de planning opgeleverd, voldoet de kwaliteit niet aan de vooraf gestelde eisen en worden budgetten overschreden. De technische benadering van projecten is daar voor een deel nog steeds de oorzaak van.

Dit boekje beschrijft op een luchtige manier in een aantal herkenbare praktijkvoorbeelden wat er goed en fout kan gaan in de uitvoering van softwareprojecten. Hopelijk behoedt de boodschap u voor problemen in de uitvoering daarvan en inspireert deze u om het maximale uit uw softwareproject te halen. Wij wensen u dat in ieder geval toe!

 
 
Gratis e-boek