Data management Archieven - ICTboekensite.nl

All posts in Data management

Master data management

Reacties uitgeschakeld voor Master data management
Wat is master data management en hoe gaat u goed om met de belangrijkste data in uw organisatie.

master data management
  • Hoe u op de slimste manier belangrijke data beheert.
  • Over de waarde ervan voor uw bedrijfsproces.
  • Inclusief tweewekelijks nieuws.

 
 
Gratis e-boek
 
 

Waarom dit e-boek lezen?

Master data betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen, die essentieel zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zit deze zogenaamde stamdata in verschillende systemen, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, boekhouding en productie. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken, is het noodzakelijk dat alle master data hierin eenduidig ligt opgeslagen en met elkaar in verband kan worden gebracht. Dit is het doel van master data management (MDM). Iedere organisatie die meer dan één systeem gebruikt waarin data over (dezelfde) mensen, dingen en plaatsen opgeslagen is en voor een optimale bedrijfsvoering constistentie van deze data nastreeft, zal daarvoor een oplossing moeten implementeren. Dat kan een ERP systeem zijn, maar er zijn ook andere oplossingen om master data op één centrale plek binnen de organisatie te beheren.

In dit boek leest u wat master data is, wat de noodzaak van goed master data management is en wat de gevaren voor de bedrijfsvoering zijn als een MDM oplossing ontbreekt en losse systemen niet kunnen samenwerken. U leest wat uw keuze uit MDM oplossingen bepaalt, wat de rol van een ERP systeem kan zijn en welke varianten er zijn in de aanpak van master data management. Ook de relatie tussen MDM, ‘gewoon’ data management, data analytics en business intelligence (BI) komt aan de orde. Ofwel, een boek dat u laat kennismaken met alle facetten van master data en master data management en dat u helpt bij het bepalen van de noodzaak het MDM van uw organisatie onder de loep te nemen en te verbeteren.

 
 
Gratis e-boek