Business process management - ICTboekensite.nl

Business process management

Over de toepassing, eigenschappen, selectie en implementatie van BPM oplossingen

Business process management

 

OP WELK MAILADRES WILT U DIT E-BOEK ONTVANGEN?

 

Waarom dit e-boek lezen?

Iedere organisatie streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en diensten. Om dat te bereiken is het nodig om alle bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen. Door goed inzicht te hebben in de relaties tussen processen, de onderlinge aansluiting en de verwerking van informatie worden de zwakke plekken in de workflow van de organisatie duidelijk en kan er gewerkt worden aan verbetering. Business process management (BPM) is het werkgebied dat zich hiermee bezighoudt. Door de bedrijfsprocessen en aspecten daarvan (organisatie, communicatie, personeel, financiën, informatie, technologie, huisvesting, juridische aspecten, enzovoort) te analyseren, optimaliseren en automatiseren, wordt de bedrijfsvoering transparanter gemaakt en verbeterd. Er kan hierdoor optimale ondersteuning worden verleend aan de primaire doelstellingen van de organisatie.

Als u de mogelijkheden onderzoekt die business process management systemen u bieden voor het bereiken van verbeteringen in uw bedrijfsprocessen, dan helpt dit boek u bij de voorbereidingen op uw BPM project. Het boek is samengesteld aan de hand van artikelen van BPM specialisten. Zij geven uitleg over de toepassing, eigenschappen en functionaliteiten van BPM oplossingen. Ook schetsen zij een beeld van de gevolgen, voordelen en nadelen van BPM oplossingen voor het bedrijfsproces, winstgevendheid en continuïteit. Aan de orde komen de verschillen tussen BPM systemen, kosten en trends en ontwikkelingen. Tips en adviezen helpen u verder bij de selectie en implementatie van een BPM oplossing.

Download dit gratis e-boek