ERP systemen - ICTboekensite.nl

ERP systemen

Over de selectie, implementatie en toepassing van ERP software |

Het boek ‘ERP systemen’ beschrijft praktische facetten van de selectie, implementatie en toepassing van ERP software. Vanuit diverse invalshoeken geven kennispartners van het ICT informatiecentrum hun visie, tips en adviezen rond de toepassing van ERP software. Ook leggen zij uit hoe een goed gekozen ERP oplossing bijdraagt aan een optimale bedrijfsvoering en dat ERP steeds vaker de rol overneemt van separate financiële software of CRM oplossingen.

Het boek onderstreept het belang van een goede voorbereiding op het selectie- en implementatietraject en bespreekt de logische stappen in beide trajecten. Uiteraard komt ook de online toepassing van ERP software (ERP in de cloud) aan de orde, evenals open source oplossingen.

Start u binnenkort een ERP project en staat u voor de keuze van oplossingen of leveranciers, lees dan dit boek om de vakuilen te vermijden en alle kansen te benutten.

Aanvraag gratis boek

Dit boek kunt los aanvragen of als onderdeel van de gratis ERP box. De ERP box bevat alle boeken en informatie van het ICT informatiecentrum over de toepassing en selectie van ERP software (bekijk inhoud). Als u een ERP project start kunt u dit boek het beste direct in combinatie met de ERP box aanvragen.

Zend mij dit boek toe als onderdeel van de gratis ERP box.Zend mij dit boek los toe.

privacystatement