CRM software selectie - ICTboekensite.nl

CRM software selectie

CRM software selectie

Over de succesfactoren en valkuilen van CRM selectie- en implementatietrajecten |

Over het succes van CRM selectie- en implementatietrajecten bestaan wisselende geluiden. Wat gaat er goed bij succesvolle projecten? Wat is de reden dat er CRM projecten mislukken? Waarschijnlijk hebben de voorbereiding, de samenstelling van het projectteam en aanwezige kennis er alles mee te maken. Over welke factoren een nieuw CRM project kunnen maken of breken, gaat dit boekje.

Het boekje bundelt de antwoorden op een aantal vragen die wij over CRM software selectie stelden aan enkele CRM specialisten, die als kennispartner verbonden zijn aan het ICT informatiecentrum. Verder leest u tips en adviezen over een goede voorbereiding op een CRM selectietraject en welke stappen daarbij essentieel zijn. De succesfactoren en valkuilen worden besproken, evenals aanbevelingen voor het zo goed mogelijk uitvoeren van het implementatietraject. U leest hoe u CRM software met elkaar kunt vergelijken en diverse ‘gouden tips’ die u helpen bij het selecteren en implementeren van CRM software. Ofwel, een praktische bron van informatie en inspiratie als u aan het begin staat van een nieuw CRM project.

Aanvraag gratis boek

Dit boek kunt los aanvragen of als onderdeel van de gratis CRM box. De CRM box bevat alle boeken en informatie van het ICT informatiecentrum over de toepassing en selectie van CRM software (bekijk inhoud). Als u een CRM project start kunt u dit boek het beste direct in combinatie met de CRM box aanvragen.

Zend mij dit boek toe als onderdeel van de gratis CRM box.Zend mij dit boek los toe.

privacystatement