Boekhoudsoftware selectie - ICTboekensite.nl

Boekhoudsoftware selectie

boekhoudsoftware selectie

Over de succesfactoren en valkuilen van boekhoudsoftware selectie- en implementatietrajecten |

Boekhoudsoftware is belangrijke software in uw organisatie. Zonder een goed werkende oplossing voor uw bedrijfsadministratie wordt het immers lastig uw klanten snel de juiste facturen te zenden, inkoopfacturen op tijd te betalen, zicht te houden op de mutaties op uw bankrekening, uw fiscale verplichtingen na te komen en nog veel meer. Genoeg redenen dus om zorgvuldig te werk te gaan als uw organisatie behoefte heeft aan nieuwe boekhoudsoftware. Dit boekje helpt u daarbij.

De selectie van boekhoudsoftware vereist een zorgvuldig keuzeproces. Maar waaruit bestaat een zorgvuldige werkwijze? Hoe pakt u het selectietraject aan? Waaruit bestaat de voorbereiding daarop? Hoe ziet het ideale selectie- en implementatietraject eruit? De antwoorden hierop leest u in dit boekje, dat het ICT informatiecentrum heeft samengesteld om organisaties te helpen bij het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de selectie en implementatie van nieuwe boekhoudsoftware.

Aanvraag gratis boek

Dit boek kunt los aanvragen of als onderdeel van de gratis financiële software box. De financiële software box bevat alle boeken en informatie van het ICT informatiecentrum over de toepassing en selectie van financiële software (bekijk inhoud). Als u een financieel software project start kunt u dit boek het beste direct in combinatie met de financiële software box aanvragen.

Zend mij dit boek toe als onderdeel van de gratis financiële software box.Zend mij dit boek los toe.

privacystatement